KontaktA mig


För att komma i kontakt med mig så skicka ett mail till linus@linusthornblad.com eller fyll i formuläret.


I samband med att du skickar in detta meddelande lämnar du personuppgifter som används för att kunna svara på ditt ärende. Din integritet värnas om och den personuppgiftsbehandling som sker är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).


Läs mer om detta på Datainspektionens hemsida